IDROCENTRO SPA

Indirizzo: VIA BERTOLA 55 - 10100 TORINO TO - I

Telefono: 115623130

Fax: 115068115